Katalog kyberprevence

Programy pro žáky

Na této stránce naleznete přehled programů pro žáky, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Programy můžete jednoduše filtrovat a to podle věku cílové skupiny, možnosti on-line realizace a sídla poskytovatele. Celkem zde najdete 142 programů pro žáky.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Centrum primární prevence Spektrum

(NE)BEZPEČNĚ NA NETU

O programu: Osvojení si bezpečných vzorců chování při používání internetu a sociálních sítí, jak zodpovědně používat informační technologie. Bezpečný pohyb ve virtuálním světě; jak zodpovědně používat informační technologie; prevence rizikové kyberkomunikace a kyberšikany, inventura času – uvědomění si, kolik času strávím na internetu, hraním, co mi to dává a bere; představení zásad psychohygieny a zvládání […]

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ano


STŘED, z.ú.

(Ne)bezpečně na síti

Jaká témata program pokrývá? rizika internetu a sociálních sítí

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ne


Policie České republiky

(Ne)bezpečný internet

Jaká témata program pokrývá? Rizika internetové komunikace, kyberšikana, porušování autorských práv k počítačovým programům, právní důsledky nevhodného chování na internetu…

Certifikovaný poskytovatel: Ne | On-line: Ano


Point 14, z.ú.

(Ne)bezpečný kybersvět

O programu Získání dovedností dospívajících pro zachování bezpečí při pohybu v kyberprostoru, předcházení či zastavení projevů kyberšikany a podpora pozitivních vztahů ve skupině Jaká témata program pokrývá? Kyberšikana, kybergrooming, sexting atp.

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ne


CZ.NIC

(NE)bezpečný mobil

O programu Nebezpečí spojená s užíváním mobilního telefonu, ochrana před neoprávněným přístupem, pravidla instalace aplikací, používání fotoaparátu, kamery pro sdílení na sociálních sítích, ochrana soukromí v souvislosti s geolokací, možná finanční rizika (poplatky…). Realizováno ve spolupráci s Kraji pro bezpečný internet.

Certifikovaný poskytovatel: Ne | On-line: Ne


Centrum primární prevence Spektrum

(NE)HRAJEME SI SPOLU

Nelátkové závislosti, netolismus, rizika nadměrného trávení času na internetu a sociálních sítích, nadměrného hraní počítačových her (gaming), on-line a kurzové sázky (gambling).

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ne


E-bezpečí

1. Základní modul pro žáky ZŠ

Témata: Problematika kybernetické šikany a rizikových forem seznamování, především pak s tzv. kybergroomingem a sexuálními predátory v online prostředí, kyberšikanu, sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, online závislosti (netolismus, nomofobie), fenomén youtubering, zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií apod. O organizaci: Jedná se o certifikovaného poskytovatele programů […]

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ano


E-bezpečí

2. Rozšiřující modul pro žáky ZŠ

Témata: Problematika sociálních sítí a rizika, která jsou se sociálními sítěmi spojena (sociální sítě Facebook, Instagram, TikTok či Snapchat) O organizaci: Jedná se o certifikovaného poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL.

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ano


CZ.NIC

Beseda s knihou “ON-LINE ZOO”

O programu: Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další. Pro žáky věku 6 – 8 let | délka 60 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Certifikovaný poskytovatel: Ne | On-line: Ne


ADVAITA, z. ú.

Bezpečí na netu (SŠ)

O programu: Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, […]

Certifikovaný poskytovatel: Ano | On-line: Ano