Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Kontaktní osoby

Olga Štěpánková Email: olga.stepankova@cvut.cz
Jiří Chábera Email: jiri.chabera@ecdl.cz Telefon: 224904242
Dita Valentová Email: dita.valentova@ecdl.cz Telefon: 224904226

Příklad dobré praxe

Národní soutěž digitální gramotnosti a ECDL

Informace o členovi

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí.

Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Garantem kvality ECDL / ICDL zkoušek v prostředí České republiky je ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).