Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Kontaktní osoby

Olga Štěpánková Email: olga.stepankova@cvut.cz
Jiří Chábera Email: jiri.chabera@ecdl.cz Telefon: 224904242
Dita Valentová Email: dita.valentova@ecdl.cz Telefon: 224904226

Příspěvky

Nový rekvalifikační program zaměřený na digitální kompetence
Příprava české verze praktických úkolů pro zcela novou mezinárodní zkoušku ICDL Robotics (Základy robotiky)
ECDL zkouška z modulu M27 – Základy práce s počítačem a internetem uvolněna pro veřejnost
Závěrečné revize testových úloh ECDL
ČSKI uspořádala sérii bezplatných online seminářů pro všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR

Příklad dobré praxe

Bezplatné semináře ČSKI pro krajské pobočky Úřadu práce
Národní soutěž digitální gramotnosti a ECDL

Informace o členovi

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí.

Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL / ICDL sylabů. Tyto sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Garantem kvality ECDL / ICDL zkoušek v prostředí České republiky je ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).