Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Kontaktní osoby

Miriam Sedláčková Email: m.sedlackova@nukib.cz

Závazky

Proškolení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti