Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Kontaktní osoby

Martin Hájek Email: m.hajek@nukib.cz

Příspěvky

NÚKIB je s Vámi! ❤️
Nový příklad dobré praxe: Komiksový edukativní Instagram
Panelová diskuse ke kyberbezpečnosti a kyberkriminalitě
NÚKIB připravil sady výukových materiálů pro veřejnost

Příklad dobré praxe

Komiksový edukativní Instagram
Digitální stopa: Příběh Báry
Digitální stopa: Příběh Svůďáka
On-line kurz NÚKIB “Vanda a Eda v Onlajn světě”

Pomoc s učením #NaDálku

On-line kurz NÚKIB “Vanda a Eda v Onlajn světě”
On-line kurz „Bezpečně v kyber!

Informace o členovi

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).